Rada Parafialna  
 

Róże Różańcowe

 

Liturgicz. Służba Ołtarza

 
  Schola Parafialna  
  KSM  
  Caritas Parafialna  
Duchowa Adopcja
     
     

 
 

 

 

 

L I T U R G I C Z N A   S Ł U Ż B A   O Ł T A R Z A

 

 

 

 

Et introibo ad altare Dei,

ad Deum, qui lætificat iuventutem meam

(i przystąpię do ołtarza Bożego,

 do Boga, który jest weselem i radością moją)

 

 

SŁOWO DO MINISTARNTA

 ks. Gerard Szmyd

 

Drogi Ministrancie! Czy zdajesz sobie sprawę, jak święty i zaszczytny jest urząd, który sprawujesz? Czy wiesz o tym, że z pośród swoich rówieśników, swojego rodzeństwa, a nawet z pośród wszystkich wiernych Ty jesteś po kapłanie najbliższy ołtarza i świętych Tajemnic, które się na nim sprawują? Czy wiesz o tym, że pierwotnie ten, kto służyć chciał do mszy św. czy do nieszporów lub innego nabożeństwa, musiał wpierw być dobrze wypróbowany, czy dobre i święte wiedzie życie, aby potem otrzymać osobne święcenia i dopiero wówczas móc wejść do prezbiterium i zbliżyć się do ołtarza z mszałem i ampułkami?

Dziś Kościół święty pozwala Ci usługiwać do świę­tych obrzędów liturgicznych bez osobnych święceń, lecz nie zwalnia Cię z pierwszego warunku, tj. żąda od Ciebie jako Ministranta, byś z sercem czystym i dobrą intencją oddawania Panu Bogu czci zbliżał się do ołtarza. Żąda Kościół święty, byś poza świątynią nienaganne prowadził życie i dobry a nie zły dawał przykład swemu otoczeniu, wśród którego codziennie przebywasz.

Poza tym obowiązkiem Twoim jest przejąć się wielkością swego urzędu, pouczyć się o każdym szczególe swoich czynności liturgicznych. Przy ołtarzu każde słowo, każdy ukłon, każdy ruch ma swoje święte znaczenie. Niema tu nic niepotrzebnego, nic błahego, co by można zbyć i niedokładnie wypełnić.

W świętej Służbie Bożej ważną grasz rolę, bo występujesz w niej jako przedstawiciel wszystkich wiernych i w ich imieniu wymawiasz święte słowa i święte spełniasz czynności.

 

 

 

KRÓTKA HISTORIA

 

Od początku chrześcijaństwa sprawowano Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu. Biskup tak pisze: "Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego”.

W wiekach średnich do Mszy Świętej. usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego (1545-1563) ministranci. Dopiero po Soborze Watykańskim II (1963-1965) powrócono do starej tradycji Kościoła. Podkreślono rolę świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierzono na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie posiadających święceń.

W Diecezji Rzeszowskiej Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) działa od początku jej powołania tj. 25 marca 1992 roku. Diecezjalne duszpasterstwo LSO zdołało działa na różnych polach: mistrzostwa ministrantów i lektorów w piłce nożnej, podczas ferii rozgrywki halowe dla ministrantów i lektorów, gazetkę w formie plakatu, stronę internetową. Działalność duszpasterstwa to także organizowanie na wakacjach tygodniowych „Wakacji z Bogiem” w ośrodkach rekolekcyjnych w Kotani, Kupnie i Sandomierzu.

W naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza istnieje od początku jej istnienia tj. od 1969 roku. W tym ponad 40-letnim okresie przez szeregi ministranckie przewinęło się wiele osób. Jedni dorastając, podejmując pracę i zakładając rodziny odchodzą, ale ich miejsce zajmują ich następcy. Często są to synowie ojców, którzy też przed laty byli ministrantami.

Ministranci w parafii podzieleni są na trzy grupy ze względu na służenie w kościele parafialnym w Krempnej, w kościele dojazdowym w Grabiu oraz w Kotani.

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009