Rada Parafialna

 
 

Róże Różańcowe

 
  Liturgiczna Służba Ołtarza  
  Schola Parafialna  
  KSM  
  Caritas Parafialna  
Duchowa Adopcja
     
     

 
 

 

 

 

R A D A   P A R A F I A L N A

 

1. W Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK) z 1983 roku w czytamy:

Kan. 536:

§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady Kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej.

§ 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego.

 

2. Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii oraz wysuwanie propozycji i wniosków zmierzających do doskonalenia pracy parafialnej. Rada nie jest po to, by kierować parafią. Ma ona jednak głos doradczy w potęgowaniu działalności pasterskiej. Członkowie Rady powinni docierać do parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w wierze. Rada winna omawiać sprawy materialno-gospodarcze parafii mające bezpośredni związek, na przykład: kościół i jego otoczenie, kaplice, pomieszczenia i obiekty parafialne. Rada powinna wspierać proboszcza w zarządzaniu dobrami materialnymi parafii. Oczekuje się, aby członkowie sami byli przykładem w wierze, moralności, odpowiedzialności i zaangażowania w budowanie duchowej i materialnego Kościoła.

 

3. Członkowie Rady Duszpasterskiej w parafii Krempna:

 

Lp.

Nazwisko i imię

1.

Bryjak Józef

2.

Jurowski Antoni

3.

Kasza Jan

4.

Maciejczyk Jadwiga

5.

Olchawa Kazimierz

6.

Szymczyk Kazimierz

7.

Wilczyński Andrzej

 

 

 

 

 
       
     
   

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

© Achim 2009