rzymskokatoliccy  
  greckokatoliccy  
 

z Krempnej

 
     
 

Najwyższy Kapłanie,
Jezu Chryste:

obdarz naszych kapłanów

swą mocą i niepojętą miłością.

Uzbrój ich w cierpliwość

i wyrozumiałość
wobec ludzkiej słabości.

Daj im niezłomne męstwo

w walce z wszelkim złem.

Naucz ich pasterskiej troski
o zaginione owce

i uczyń światłymi przewodnikami

na drogach
naszych zwątpień i załamań.

Zanurz ich w swojej świętości,

aby ich życie było ciągle
żywym znakiem,

w którym ludzie
rozpoznają Ciebie, Panie.
Amen.

(papież Paweł VI)

 

 
 

 

 

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE KS. JANA KOBELAKA MSF

Śp. Ks. Jan Kobelak MSF urodził się 11.08.1921 r. w miejscowości Krempna na Podkarpaciu. Pierwszą profesję zakonną w Zgromadzeniu Misjonarzy Świętej Rodziny złożył dnia 08.09.1947 r. Seminarium ukończył w Pelplinie i tamże, 20.12.1952 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Kowalskiego. Po święceniach skierowany został do pracy duszpasterskiej na parafii zakonnej, a po kilku latach mianowany został prefektem kleryków w Seminarium Misjonarzy Świętej Rodziny.

W roku 1964 wyjechał do Kanady w odwiedziny do chorego ojca, mieszkającego w Montrealu. Na prośbę Administratora Apostolskiego dla grekokatolików w Kanadzie, Biskupa Michała Rusnaka z Toronto, Przełożony Generalny Zgromadzenia MSF udzielił Ks. Janowi zezwolenia na pozostanie w Kanadzie na stałe i na podjęcie pracy duszpasterskiej w Kościele Ukraińskim.

Po kursie języka angielskiego na Uniwersytecie Mc Gill w Montrealu, a także po przygotowaniu duszpasterskim na parafii w Ottawie, skierowany został do Eparchii Saskatchewan do Biskupa Andrzeja Roboreckiego. Do Saskatoon przyjechał w roku 1967 i zaangażowany został do pomocy duszpasterskiej przy katedrze św. Jerzego. Zaraz też po przyjeździe rozpoczął studia na pobliskim Uniwersytecie. W roku 1969 mianowany został proboszczem parafii Melfort i nadal kontynuował rozpoczęte studia aż do roku 1972, uzyskując stopień magistra. W roku 1978 przeniesiony został na parafię Moose Jaw, a w 1986 na parafię w miejscowości Canora, mając zawsze do obsługi kilka kościołów.

W roku 1994 ze względu na postępującą chorobę, odwołany został z parafii i umieszczony w domu opieki, prowadzonym przez ukraińskie Siostry św. Józefa. Zmarł w Saskatoon 17 lipca 2001 r., w szpitalu św. Pawła.

Uroczystości pogrzebowe według liturgii wschodniej, odprawione zostały w Saskatoon w Katedrze św. Jerzego w poniedziałek, 23 lipca 2001 r. Po kremacji zwłok, prochy zostały przewiezione do Polski i pochowane na cmentarzu junikowskim w Poznaniu w dniu 22.08.2001r.

Ks. Jan Kobelak przez lata pełnił funkcję przełożonego lokalnego wspólnoty Misjonarzy Świętej Rodziny w Kanadzie. Był też członkiem Rady Kapłańskiej Eparchii Saskatchewan. Jako człowiek wielkiej kultury i wielkiego serca, znany był ze swej dobroci i delikatności. Był przykładnym i gorliwym kapłanem, tak duszpasterzem, jak i zakonnikiem.

Niech Bóg nagrodzi jego wierną służbę życiem wiecznym. Niech odpoczywa w pokoju.

 

                         Opracował: Ks. Zdzisław Chmiel MSF, Rektor w Prince Albert

 

powrót »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktualności  |  ogłoszenia  |  historia  |  patronowie  |  grupy  |  okolice  |  ciekawe strony  |  fotogaleria

 
       
     
   

© Achim 2009